In het nieuw te vormen Mobiliteitsbeleid in 2022 staan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Dit komt net als in het huidige plan voort uit de landelijke principes van Duurzaam Veilig. Vanuit dat kader zetten we ook in op de mobiliteitstransitie en minder auto-afhankelijk zijn. Dat zorgt voor een betere leefbaarheid in onze gemeente. Vanuit dat oogpunt stimuleren we het fietsen en gebruik van openbaar vervoer. Dit komt voort uit de in 2021 vastgestelde toekomstvisie.

Beter bereikbaar, veiliger, leefbaarder

Het verkeer in onze regio is druk. We willen snel op onze bestemming zijn. Het is even wennen om nieuwe routes te kiezen en (tijdelijke) vertragingen door werkzaamheden zijn altijd lastig. Nu de nieuwe N69 een feit is, kunnen andere wegen worden aangepast om meer leefbaarheid te brengen in de kernen. Er komt meer groen, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Het kost tijd totdat alle wegen bij ons en in de regio zijn aangepast. Dit levert helaas overlast op. Maar uiteindelijk verbetert onze bereikbaarheid. De beleving tijdens het rijden of fietsen in onze kernen en wijken verandert straks en wordt prettiger. Ook het type vervoer verdient een doorontwikkeling. Zo zijn we in overleg met provincie en buurgemeenten om het openbaar vervoer op te waarderen. Ook wordt nagedacht over zogenaamde hubs, deelfietsen en -auto’s.

Meer weten over de historie van de mobiliteit in onze regio?