Werken aan een leefbaar en bereikbaar Dommelen-Zuid

De aanleg van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd, heeft gevolgen voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen. Een adviesgroep, bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard, heeft samen met de gemeente en de provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Toen werd bepaald dat de volgende wegen aandacht behoefden voor aanpassing: Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad en uitgewerkt in een adviesrapport door bewoners en verkeerskundigen in werkgroepen per straat.

Nieuwsbrieven Dommelen-Zuid

Laatste loodjes

Sinds eind 2021 is heel hard gewerkt aan de wegen Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Norbertusdreef. Nu is de beurt aan de Dommelseweg. In de week van 25 maart 2024 starten hier de werkzaamheden. In de nieuwbrieven kun je het laatste nieuws lezen. Ook de Venbergseweg krijgt nog zijn aanpassing dit jaar. De reconstructie van Dommelen-Zuid is dan helemaal klaar. Er is meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Er is veel meer groen. De wegen zijn ingericht om de snelheid te verlagen, ander weggedrag past hierbij. Dat is niet alleen in onze gemeente maar overal in de regio. Per straat geldt een aanbesteding aan een aannemer. De aannemer bekijkt telkens samen met de gemeente hoe het werk zo snel en slim mogelijk uitgevoerd kan worden, zodat inwoners het minste overlast hebben.

 

Vragen?

Mail uw vraag of opmerking naar:

verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

Totstandkoming van de ontwerpen

In oktober 2020 hebben tijdens een bewonersavond diverse bewoners zich aangemeld om deel te nemen aan werkgroepen voor de betreffende straten in Dommelen. Samen is gekeken naar de verkeerssituatie, veiligheid, bereikbaarheid en wensen voor de toekomst in hun eigen straat. In 3 fysieke bijeenkomsten zijn ontwerpen gemaakt.

Omdat fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk waren, is gewerkt met de toenmalige website dommelenzuid in beeld om de ontwerpen te verbeteren. Bewoners konden vragen en mogelijkheden aangeven, welke ook beantwoord werden via dezelfde website. Ook een klankbordgroep bestaande uit; Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, busmaatschappij, gehandicaptenplatform, Dommelsch Brouwerij en een afvaardiging van WeDommelen zijn nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de ontwerpen. Middels het digitale platform hebben ook zij naar alle ontwerpen gekeken. Alle vragen en opmerkingen die gesteld zijn, zijn voor iedereen terug te lezen.

Door 26 inwoners is een zienswijze ingediend. Deze zijn nauwkeurig bekeken en een aantal heeft tot wijzigingen in de ontwerptekeningen geleidt. Vervolgens zijn de ontwerpen aangeboden aan het college van B&W, dat positief gereageerd heeft op de plannen.

De binnengekomen zienswijzen zijn terug te lezen bij de Inspraaknota Dommelen Zuid, te vinden onder 'Documenten'.