Het asfalt van de Geenhovensedreef is aan onderhoud toe. Het oude asfalt wordt daarbij vervangen door een geluidsreducerende asfaltlaag. Naast het onderhoud willen we ook direct een aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deze verbeteringen bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat. 

Ontwerp

Het ontwerp van de aanpassingen zijn te bekijken op de tekeningen onder aan dit bericht. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • het toepassen van een geluidsreducerende asfaltlaag;
  • het vernieuwen van fietspaden en trottoirs rondom de kruising met de Nieuwe Waalreseweg, Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
  • het versmallen van de rijbaan tussen de Nieuwe Waalreseweg en Haagstraat;
  • het vergroten van oversteekpunten voor fietsers op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
  • het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
  • het aanbrengen van oversteekpunten en een verhoogd kruisingsvlak op de kruising met de Kempischebaan.
Geenhovensedreef

Planning

De werkzaamheden moeten in detail nog verder worden uitgewerkt waarbij we uitgaan van een mogelijke uitvoering in het najaar van 2023. Dit moment van uitvoering is afgestemd op de werkzaamheden in het centrum, o.a. de Eindhovenseweg. 

Wat betekent dit voor u?

Voor uw deur

De werkzaamheden hebben betrekking op de hoofdrijbaan van asfalt. De parallelwegen maken geen deel uit van het project. Tijdens de werkzaamheden wordt door een gefaseerde uitvoering de bereikbaarheid van uw woning gegarandeerd. 

Voor de buurt

Het gevolg van wegwerkzaamheden is helaas ook vaak sluipverkeer. Het zoveel mogelijk voorkomen daarvan is bij het vaststellen van de fasering altijd een uitgangspunt.

Voor de gemeente

Sportpark Den Dries zal altijd bereikbaar blijven door de gefaseerde uitvoering, wel zal daarvoor mogelijk een omleiding worden ingesteld. Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Geenhovensedreef en zal worden omgeleid.

Kijk voor alle afsluitingen en werkzaamheden binnen onze gemeente op: https://watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard/(externe link)