Maandag 20 juni 2022 startte de gemeente Waalre met de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. De werkzaamheden starten vanaf de Valkenswaardseweg, net ten zuiden van het kruispunt Vlasrootlaan-Gagelhof-Valkenswaardseweg. Met behulp van tijdelijke verkeerslichten blijft de weg open. Er komt een fysieke hoogtebeperking voor vrachtwagens ter hoogte van de Lissevenlaan naar verwachting rond 4 juli 2024. Dat betekent dat vrachtwagens/voertuigen hoger dan 3.1 meter niet meer via deze weg kunnen rijden. Het alternatief voor hen is de nieuwe N69 of de A67/A2.

Houd rekening met een langere reistijd of plan uw reis via de nieuwe N69 of de A67/A2.

Leefbaarheid

De werkzaamheden worden in 4 hoofdfasen uitgevoerd. De totale doorlooptijd van het project is ongeveer 2 tot 3 jaar. Binnen elke fase wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. Dat reizigers desondanks overlast gaan ervaren is onvermijdelijk, maar wordt zoveel mogelijk voorkomen door regelmatig overleg tussen de gemeenten Valkenswaard, Waalre en andere partijen.

Uiteindelijk is het doel voor meer leefbaarheid te zorgen in de kernen Valkenswaard en Aalst, met minder vrachtverkeer. Uiteraard is er ook aandacht voor bereikbaarheid van ondernemers in deze omgeving.

Kijk voor regelmatige updates op www.duurzaamdoorwaalre.nl.

Planning

De werkzaamheden voert de gemeente Waalre uit in verschillende fasen (planning onder voorbehoud):

Zie ook de meest gestelde vragen met de antwoorden. 

Eindhovenseweg

 • Valkenswaardseweg tot de kruising van de Koningin Julianalaan/Koningin Wilhelminalaan: juni 2022 - oktober 2022 (gereed)
 •  Eindhovenseweg van kruising Raadhuisstraat/Brabantialaan tot aan kruising Burgemeester Mollaan/Voorbeeklaan: oktober 2022 - april 2023 (gereed)
 • Kruising Raadhuisstraat tot oversteek Den Hof: mei 2023 - december 2023
 • Oversteek Den Hof tot en met kruising Julianalaan: december 2023 – juli 2024
 • Kruising Burgemeester Mollaan tot N2: juli 2024 - september 2024

Michiel de Ruyterstraat

 • Michiel de Ruyterstraat: mei 2022 t/m november 2022 (gereed)
 • Michiel de Ruyterstraat deel 2: februari 2023 t/m april 2023 (gereed)
 • Piet Heinstraat: december 2022 t/m februari 2023 (gereed)
 • Prins Clauslaan: maart 2023 t/m mei 2023
 • Bernhardweg: april 2023 t/m mei 2023
 • Maarten Trompstraat en Brederode: mei 2023 t/m juni 2023

Vitaal Dorpshart Aalst (september 2023 – mei 2025)

 • Parkeertuin Den Hof
 • Groene Kamer
 • Den Hof
 • Leesakker
 • Dorpsstraat
 • Emmastraat

Traverse Noord

 • Traverse, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde: 2025

Kijk voor het kaartje en de steeds bijgewerkte situatie op: www.duurzaamdoorwaalre.nl/planning.html

Zie ook meest gestelde vragen met antwoorden.

Vragen en antwoorden

Waar is die hoogtebeperking precies tussen Waalre en Valkenswaard?

De vrachtwagen hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg ligt in Waalre, ter hoogte van de Lissevenlaan. Via google maps de locatie aangegeven:

Wanneer gaat dit in?

De verwachting is dat de hoogtebeperking geplaatst wordt op het moment dat de belangrijkste werkzaamheden zijn afgerond. Het streven is 4 juli 2024. De keerlus moet er namelijk liggen zodat vrachtwagens altijd kunnen keren als de fysieke hoogtebeperking er staat. Waarschuwingsborden worden tijdig geplaatst op diverse plekken vanaf juni 2024. Waarschuwingsborden worden tijdig geplaatst op diverse plekken. Afstemming met andere gemeenten vindt regelmatig plaats.

Welke vrachtwagens kunnen er wel door?

Die tot 3.1 meter hoog zijn en lager. Dus er kunnen veel vrachtwagens wél door: bakwagens, kleinere vrachtwagens, bestelbusjes. Deze kunnen de dorpskernen van Aalst en Valkenswaard bereiken om winkels of bedrijven te bevoorraden. Ook de meeste campers bijvoorbeeld.

Welke vrachtwagens kunnen er niet door?

Hoger dan 3,1 meter.

Hoe moeten de te hoge vrachtwagens voortaan rijden? 

Doorgaande hoge vrachtwagens moeten via de A2/A67, Leenderweg of de nieuw aangelegde N69. Zowel in Valkenswaard als in Waalre plaatsen we borden om vrachtwagen zo vroeg mogelijk te wijzen op de hoogtebeperking. Zo proberen we te voorkomen dat vrachtverkeer verkeerd rijdt of onnodig moet keren. Zie ook www.duurzaamdoorwaalre.nl/vrachtwagenverbod

Welke werkzaamheden gaan starten in Waalre? En wanneer?

Op maandag 20 juni 2022 startte de gemeente Waalre met de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. De werkzaamheden starten vanaf de Valkenswaardseweg, net ten zuiden van het kruispunt Vlasrootlaan-Gagelhof-Valkenswaardseweg. Met behulp van tijdelijke verkeerslichten blijft de weg open. Er komt een fysieke hoogtebeperking voor vrachtwagens ter hoogte van de Lissevenlaan, naar verwachting op 4 juli 2024. Dat betekent dat vrachtwagens/voertuigen hoger dan 3.1 meter niet meer via deze weg kunnen rijden. Het alternatief voor hen is de nieuwe N69 of de A67/A2.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De planning is te zien bovenaan deze pagina en op www.duurzaamdoorwaalre.nl/planning.html.

Werkt de hoogtebeperking van 3.10m bij de Lissevenlaan weerszijden op? De golfbaan is dan voor vrachtwagens alleen te bereiken vanuit het zuiden. Als het vrachtverkeer door Valkenswaard heen moet, is dat dan niet nadelig voor de bereikbaarheid, milieu en belasting van de dorpskern van Valkenswaard?

Het klopt dat voor vrachtverkeer hoger dan 3.10m de golfbaan niet meer vanuit het noorden te bereiken is. Dat geldt voor bedrijven ten noorden van de afsluiting andersom hetzelfde. Door gebruik te maken van een goede logistieke planning bij levering van goederen kunnen transporteurs onnodig omrijden opvangen en daarmee een extra milieubelasting voorkomen. Door het instellen van het vrachtwagenverbod weren we in beide dorpskernen het doorgaand vrachtverkeer. Daardoor neemt het aantal vrachtwagens aanzienlijk af. Vrachtwagens met bestemming ‘golfbaan’ kunnen rijden via de Leenderweg, Europalaan en Eindhovenseweg.

Als een vrachtwagen per ongeluk toch doorrijdt tot de hoogtebeperking, kan deze dan nog keren?

Ja dat kan. Vrachtwagens vanuit het noorden kunnen via de Lissevenlaan in Waalre terugrijden naar de Eindhovenseweg en de N2. Vrachtwagens vanuit het zuiden kunnen gebruik maken van een keerlus die voor de hoogtebeperking ligt ter hoogte van de Lissevenlaan en via Valkenswaard naar de A2 rijden of eventueel de nieuwe N69. Zowel in Valkenswaard als in Waalre plaatsen we borden om vrachtwagen zo vroeg mogelijk te wijzen op de hoogtebeperking. Zo proberen we te voorkomen dat vrachtverkeer verkeerd rijdt of onnodig moet keren.

Kunnen hulpdiensten er nog wel door of moeten zij ook omrijden of keren?

Hulpdiensten kunnen altijd doorrijden via de busbaan. Dit is afgestemd met de organisaties van de hulpdiensten en zij zijn daarvan op de hoogte gesteld. De hulpdiensten kunnen ook altijd alle wegen die aansluiten op de Valkenswaardseweg bereiken.

Campers kunnen ook hoger zijn dan 3.10m. Kunnen die ook niet doorrijden?

Er is gekozen voor een hoogtebeperking omdat dit de meest duidelijke manier is waarop bestuurders kunnen inschatten of zij wel of niet kunnen doorrijden. Dat daarmee in voorkomende gevallen ook een andere weggebruiker dan de vrachtwagen wordt geraakt is nooit uit te sluiten. Campers behoren meestal tot de categorie recreatieverkeer en kunnen in dit geval kiezen voor de alternatieve routes via de A2 of de nieuwe N69.

Hoe moeten landbouwvoertuigen rijden die hoger zijn dan 3.10m?

Landbouwvoertuigen kunnen gebruik maken van de busbaan als zij hoger zijn dan 3.10m. Deze bevoegdheid wordt formeel in het (ontwerp)verkeersbesluit opgenomen. Landbouwvoertuigen kunnen namelijk niet de route via de A2 kiezen.

Waarom doen we dit?

In 2012 sloten 21 partijen: gemeenten, de provincie Brabant, natuurorganisaties en vervoers- en ondernemersorganisaties een overeenkomst. Daarin spraken zij af dat de provincie een nieuwe weg aanlegt en de gemeenten daarna maatregelen nemen om doorgaand (vracht)verkeer te weren in de kernen van Valkenswaard en Aalst om zo te zorgen voor een veiligere en gezondere leefomgeving voor de inwoners.

De nieuwe provinciale weg N69 tussen de Belgische grens en de A2/A67 is op 18 oktober geopend. Deze weg, onder projectvlag Grenscorridor N69, biedt een goed alternatief voor doorgaand (vracht)verkeer. Daarmee kunnen Valkenswaard en Waalre nu verkeersmaatregelen nemen om de leefbaarheid in hun dorpskernen te verbeteren.

Wat is de formele procedure van de verkeersbesluit(en)

De eerste stap was het ter inzage leggen van het voornemen voor dit ontwerp verkeersbesluit

Dit gebeurde op 26 januari 2022 in de Staatscourant, in De Schakel in Waalre en in het Valkenswaards weekblad in Valkenswaard. Dit verkeersbesluit is definitief. 


Het verkeersbesluit voor de gemeente Valkenswaard is ook ter inzage gelegd en definitief. Het gaat om het deel Eindhovenseweg op Valkenswaards grondgebied (500 meter) om te zetten van 80 km uur naar 60 km uur. Dit is inmiddels ingevoerd.

Er zijn ook buitenlandse en anderstalige chauffeurs. Hoe worden zij geïnformeerd?

We leggen contact met vervoersorganisaties en vragen hen om binnen deze organisaties ook te communiceren over het vrachtwagenverbod in alle talen die daarvoor nodig zijn.