In oktober 2014 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als Kracht 2014' vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voor een periode tot 2025 beschreven met een projectenoverzicht van verkeersmaatregelen.

Mobiliteitsplan 2014

Aan het mobiliteitsplan toetst de gemeente alle vraagstukken die er in Valkenswaard op het gebied van verkeer en vervoer zijn. Hierin meegenomen zijn de ontwikkelingen, zoals de aanleg van de nieuwe weg aan de westzijde van Dommelen en het Masterplan Centrum voor het centrum van Valkenswaard. Andere onderwerpen zijn: parkeren in het algemeen, de parkeermogelijkheden in het centrum van Valkenswaard, het fietsbeleid, het beleid over vracht- en bevoorradingsverkeer, het sluipverkeer door Borkel en Schaft en de visie op het Openbaar Vervoer/Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het plan gaat ook in op het hebben van een goede verkeerseducatie, voorlichting en handhaving.

In het projectenoverzicht geeft de gemeente aan welke concrete maatregelen en vervolgstudies zij uitvoert. Deze projecten worden in het provinciale Gebiedsakkoord ook wel 'nulplusmaatregelen' genoemd. Het gaat hierbij om: weg- en kruispuntreconstructies, betere verkeerscirculatie, makkelijke parkeerrouting en duidelijke parkeerlocaties.