De gemeente Valkenswaard voert de komende jaren diverse projecten uit die bijdragen aan een bereikbaar verkeersveilig en aantrekkelijk Valkenswaard.
Sinds de openstelling van de nieuwe N69 op 18 oktober 2021 ten westen van Dommelen is er een directe verbinding met de A67 bij Veldhoven en de N69 ten zuiden van Valkenswaard richting België. Dat daarmee de drukke doorgangsroute dwars door het centrum is vervallen, is ongekend.
Inwoners kunnen weer genieten van een prachtig ruim centrum, omgeven door groen, volle terrassen en waar alle ruimte is voor fietsers en voetgangers. Ook de wegen in Dommelen-Zuid krijgen een reconstructie waardoor de leefbaarheid verbetert en fietsers meer ruimte hebben in een groene omgeving.
 

De gemeente gaat de komende jaren onverminderd door met de uitvoering van diverse verkeersprojecten, de zogenaamde ‘nulplus’ maatregelen. Deze komen uit het ‘Gebiedsakkoord Grenscorridor N69’ waar in een totaalaanpak samen met de provincie, omliggende gemeenten en partijen hard aan is gewerkt. De verkeersmaatregelen verminderen het vrachtverkeer in de kernen, maken sluiproutes minder aantrekkelijk en verkeerspunten veiliger. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en worden alternatieven bedacht voor het openbaar vervoer.
Bovenop de verkeersplannen is ook oog voor het mooie gebied. De gemeente voert samen met de andere partners diverse projecten uit. De projecten zorgen voor meer kwaliteit en samenhang op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en landbouw