Sinds 18 oktober jl. is de nieuwe N69, de zogenaamde Westparallel, geopend. De provincie is verantwoordelijk voor deze weg. Inmiddels heeft de gemeente van enkele inwoners signalen gekregen, zowel positief als negatief, hoe deze nieuwe weg ervaren wordt. Daarom hebben we een paar vragen voor u. Zodat we een evenwichtiger beeld krijgen van wat de ervaringen zijn van onze inwoners.

De enquête is op 23 december gesloten.