De Geenhovensedreef wordt aangepakt en verbeterd en daardoor afgesloten voor 15 weken. Enkele kruispunten worden verkeersveiliger gemaakt en een nieuwe deklaag wordt aangebracht.

De weg wordt intensief gebruikt. Daarom is het belangrijk dat iedereen op tijd weet dat deze weg afgesloten is. De werkzaamheden starten vanaf 28 augustus tot medio december 2023. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd binnen deze periode. De fasering is noodzakelijk om sportpark Den Dries en de scholen aan de Haagstraat altijd bereikbaar te houden. Fase 1 heeft betrekking op de doorgaande weg, tussen de kruising met de Nieuwe Waalreseweg en de kruising met de Haagstraat/Koningsvaren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waalreseweg – Carolusdreef - Valkenierstraat (die vanaf 28 juli weer open is). Echter eenieder wordt dringend verzocht zoveel mogelijk via de nieuwe N69 of de A2 van- en naar Veldhoven/Eindhoven te rijden. Fietsers kunnen in twee richtingen gebruik blijven maken van de parallelweg. Meer informatie over fase 2 en 3 volgt later.

Meer informatie over het verkeersproject Geenhovensedreef: https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-geenhovensedreef-0(externe link)