Dinsdag 7 juni 2022 vond een constructieve informatiebijeenkomst plaats met inwoners van de omgeving. Een symbolische start van de projectaanpak voor de Eindhovenseweg tussen de Europalaan en Valkenierstraat.

Tijdens de ontwerpateliers hebben inwoners intensief meegedacht hoe de weg het beste ingericht kan worden. Regenwateroverlast is erg vervelend, al helemaal als dat in je woning is. De Eindhovenseweg Noord zou toch al aangepast worden in het verlengde van het nieuwe centrum, maar wordt nu meteen aangepakt inclusief de regenwaterproblematiek.

Ontwerp en besluit

Het voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen van half oktober tot en met eind november 2022. Hierna ontvangt het college B&W een advies met een aangepast ontwerp en neemt hierover een besluit. Dit zal begin 2023 zijn. Dit besluit wordt aangekondigd via het Valkenswaards weekblad, via deze site en www.watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard(externe link).

Uitvoering  

Het streven is de wegwerkzaamheden in 2023 uit te voeren. Onderstaande documenten geven inzicht in de plannen.

Vragen?

Neem contact op met de heer T. Vermue, projectleider Eindhovenseweg Noord, via (040) 2083707 of e-mail: bereikbaar@valkenswaard.nl.

visualisatie eindhovenseweg noord