In juni 2022 vond een constructieve informatiebijeenkomst plaats met inwoners van de omgeving: een symbolische start van de projectaanpak voor de Eindhovenseweg tussen de Europalaan en Valkenierstraat.

Tijdens de ontwerpateliers hebben inwoners intensief meegedacht hoe de weg het beste ingericht kan worden. Regenwateroverlast is erg vervelend, al helemaal als dat in je woning is. De Eindhovenseweg Noord zou toch al aangepast worden in het verlengde van het nieuwe centrum, maar wordt nu meteen aangepakt inclusief de regenwaterproblematiek.

Ontwerp en besluit

Het college B&W heeft begin 2023 het besluit genomen dat het voorlopig ontwerp is goedgekeurd. Vorig jaar heeft het ontwerp ter inzage gelegen van half oktober tot en met eind november. De reacties die hierop zijn gekomen, staan in de inspraaknota.

Uitvoering  

Het streven is de wegwerkzaamheden in 2023 en 2024 uit te voeren. Onderstaande documenten geven inzicht in de plannen. Bekijk daar het goedgekeurde voorlopig ontwerp en de inspraaknota.

Vragen?

Neem contact op met de heer T. Vermue, projectleider Eindhovenseweg Noord, via (040) 2083707 of e-mail: bereikbaar@valkenswaard.nl.

visualisatie eindhovenseweg noord