Dinsdag 7 juni 2022 vond een constructieve informatiebijeenkomst plaats met inwoners van de omgeving. Een symbolische start van de projectaanpak voor de Eindhovenseweg tussen de Europalaan en Valkenierstraat.

Tijdens de ontwerpateliers hebben inwoners intensief meegedacht hoe de weg het beste ingericht kan worden. Regenwateroverlast is erg vervelend, al helemaal als dat in je woning is. De Eindhovenseweg Noord zou toch al aangepast worden in het verlengde van het nieuwe centrum, maar wordt nu meteen aangepakt inclusief de regenwaterproblematiek. In oktober 2022 zijn de vervolgbijeenkomsten met betrokkenen. Het streven is de wegwerkzaamheden in 2023 uit te voeren. Onderstaande documenten geven inzicht in de plannen.

Vragen? Mail naar mobiliteit@valkenswaard.nl .