Dit project zal worden opgepakt in combinatie met een te realiseren P+R terrein met carpoolplekken en is uiteraard onderdeel van een integrale visie op mobiliteit. Wanneer het plan van aanpak door verschillende partijen (inclusief de gemeente Eindhoven) is vastgesteld, kan begonnen worden met de werkzaamheden.

Masterplan Centrum

De gemeente Valkenswaard zal als trekker fungeren. Vanwege de reeds bestaande OV-voorzieningen kan de uitvoering van maatregelen al op korte termijn starten. HOV betekent Hoogwaardig Openbaar Vervoer. In het kader van de herinrichting oude N69 in Aalst en het masterplan centrum in Valkenswaard wordt geïnventariseerd welke concrete acties op korte termijn kunnen worden genomen.  Er dienen echter nog afspraken te worden gemaakt met de andere deelnemende partijen over de financiën.

SmartwayZ.NL

Gekoppeld aan dit project wordt tevens bekeken of een doortrekking van de as richting België tot de mogelijkheden behoort. Het project loopt parallel aan het onderzoek van SmartwayZ.NL met betrekking tot regionale HUB’s. Daarnaast ligt er nog een koppeling met het project Gezonde Duurzame Leefomgeving dat zich zal focussen op het thema regionale HUB’s.