Het asfalt van de Geenhovensedreef is aan onderhoud toe. Het oude asfalt wordt daarbij vervangen door een geluidsreducerende asfaltlaag. Naast het onderhoud willen we ook direct een aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deze verbeteringen bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat.

​Ontwerp

Het ontwerp van de aanpassingen zijn te bekijken op de tekeningen onder aan dit bericht. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • het toepassen van een geluidsreducerende asfaltlaag;
 • het vernieuwen van fietspaden en trottoirs rondom de kruising met de Nieuwe Waalreseweg, Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
 • het versmallen van de rijbaan tussen de Nieuwe Waalreseweg en Haagstraat;
 • het vergroten van oversteekpunten voor fietsers op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
 • het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken op de kruising met de Haagstraat en Past. Heerkensdreef;
 • het aanbrengen van oversteekpunten en een verhoogd kruisingsvlak op de kruising met de Kempischebaan.

Planning

De werkzaamheden duren 15 weken, vanaf 28 augustus tot en met medio december 2023. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De fasering is noodzakelijk om sportpark Den Dries en de scholen aan de Haagstraat altijd bereikbaar te houden. Fase 1 heeft betrekking op de doorgaande weg, tussen de kruising met de Nieuwe Waalreseweg en de kruising met de Haagstraat/Koningsvaren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waalreseweg-Carolusdreef-Valkenierstraat (die vanaf 28 juli weer open is). Echter eenieder wordt dringend verzocht zoveel mogelijk via de nieuwe N69 of A2 van- en naar Veldhoven/Eindhoven te rijden. Fietsers kunnen in twee richtingen gebruik blijven maken van de parallelweg. 

De fasering is als volgt:

 • Fase 1a
  Deze afsluiting is 15 september afgerond. 
   
 • Fase 1b
  Deze vindt plaats van 18 t/m 29 september. De situatie is dan als volgt:
 • Fase 2
  De 2e fase ziet er als volgt uit:  Deze fase is van maandag 2 oktober t/m vrijdag 20 oktober. Hierbij is de kruising Geenhovensedreef/Haagstraat/Koningsvaren dicht. 
   
 • Fase 3
  De derde fase ziet er als volgt uit:  Deze fase duurt van maandag 23 oktober t/m maandag 20 november. Hierbij zijn de kruising Geenhovensedreef/Past. Heerkensdreef en kruising Geenhovensedreef/Kempischebaan afgesloten. Den Druis is via een tijdelijke weg bereikbaar. 

Wat betekent dit voor u?​

Voor uw deur

De werkzaamheden hebben betrekking op de hoofdrijbaan van asfalt. De parallelwegen maken geen deel uit van het project. Tijdens de werkzaamheden wordt door een gefaseerde uitvoering de bereikbaarheid van uw woning gegarandeerd. 

Voor de buurt

Het gevolg van wegwerkzaamheden is helaas ook vaak sluipverkeer. Het zoveel mogelijk voorkomen daarvan is bij het vaststellen van de fasering altijd een uitgangspunt.

Voor de gemeente

Sportpark Den Dries zal altijd bereikbaar blijven door de gefaseerde uitvoering, wel zal daarvoor mogelijk een omleiding worden ingesteld. Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Geenhovensedreef en zal worden omgeleid.