Tijdelijke verkeerslichten Bergstraat eind februari – maart

Tijdens de reconstructie van de Bergstraat wordt er door Hurkmans aan de kabels en leidingen gewerkt. 

Vanaf maandag 27 februari starten deze werkzaamheden tussen de Groenstraat en Norbertusdreef. Dit duurt maximaal twee weken. Na afronding wordt er gewerkt tussen de Norbertusdreef en de brug bij de Dommel. Ook dit duurt maximaal twee weken. De Bergstraat is door de werkzaamheden te smal om verkeer in twee rijrichtingen door te laten. Daarom worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kan het verkeer toch doorgang vinden en zijn alle wegen tijdens de werkzaamheden bereikbaar.