Afgelopen donderdag 28 september zijn tijdens de raadsvergadering in Valkenswaard twee belangrijke beleidsstukken vastgesteld: het parkeerbeleid én het mobiliteitsplan. Wethouder Verkeer en Mobiliteit, Bram Bots. “Na acht jaar meerdere beleidsvarianten (vrij, gratis/blauwe zone, betaald) te hebben uitgevoerd, is nu de keuze gemaakt. Het blijft betaald parkeren. De raad heeft gekozen. Ik ben blij dat er een besluit is genomen zodat de richting voor de toekomst is bepaald.”

Besluit door raad

De gemeenteraad kon kiezen uit drie scenario’s: een snel invoerend gratis parkeren (A), gefaseerde invoering (B, voorkeur van het college) of het betaald parkeren blijft (C) waarbij de dringende knelpunten dan ook in de betaalde beleidslijn worden uitgevoerd. De raad heeft gekozen voor C. In alle scenario’s was het voorstel om het complexe vergunningensysteem te versimpelen van vijf naar twee zones (binnen het centrum en de schil eromheen). “Dat gaat nu sowieso gebeuren”, aldus Bots. De parkeerknelpunten die nog aangepakt moeten worden, worden volgens scenario C in de betaalde beleidslijn opgelost. Verder heeft de raad aangegeven dat de tijden, waarop je mag parkeren met een parkeerschijf, zoveel als mogelijk hetzelfde moeten zijn. De gratis parkeerterreinen zoals Carillonplein en Kloosterplein blijven ongewijzigd. 

Mobiliteitsplan

Met het mobiliteitsplan is ook de visie bepaald voor de komende jaren. De auto blijft een belangrijk vervoermiddel in Valkenswaard. Maar er wordt ingezet op de fiets en het (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer (OV) om de druk op het wegennet te beperken. Denk aan een snellere OV verbinding met Eindhoven en snelle veilige fietsverbindingen. De raadsleden hebben via zogenaamde moties het college verzocht om aandacht te hebben voor de herinrichting van het Floraplein, de fietsoversteek bij de Bergstraat en een betere fietsverbinding over de Goorkes. Daarnaast wil de raad de evaluatie van de centrummaatregelen naar voren trekken en een spoedige studie verrichten naar de HOV-as Valkenswaard-Eindhoven. 

Meer info over afsluitingen www.watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard(externe link).