In 2020 is samen met bewoners een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Bergstraat en Norbertusdreef. Deze ontwerpen zijn in 2021 gepresenteerd. Bij het definitief maken van de ontwerpen bleken niet alle maatregelen effectief bij te dragen in het terugbrengen van de snelheid op deze wegen. Verkeerskundigen hebben de ontwerpen nog eens goed bekeken. 

De belangrijkste wijzigen in de Bergstraat en Norbertusdreef zijn:

Bergstraat:

Er zijn extra verkeersremmende maatregelen toegevoegd om verkeer 30 km te laten rijden. Verkeer van rechts heeft voorrang, er liggen plateau’s en een wegversmalling. Ook is de inrichting van het Martinusplein is aangepast.

Norbertusdreef:

Deze straat heeft een ander wegprofiel gekregen zoals eerder gepresenteerd. Er zijn een aantal verkeersremmende maatregelen aangebracht, zoals plateaus en de weg is smaller gemaakt.

Planning:

De werkzaamheden aan de Bergstraat zullen begin 2023 starten. In het najaar starten de werkzaamheden aan de Norbertusdreef.