Herinrichting huidig tracé N69-zuid Belgische grens

Het planstudietraject is onder leiding van de provincie gestart. De gemeente Valkenswaard zet zich samen met de gemeente Bergeijk en Natuurmonumenten in voor een gebiedsgerichte aanpak voor de N69-zuid met de componenten verkeer, natuur, landbouw en recreatie.

Inmiddels zijn tracé-uitwerkingen beschikbaar, die aan het bestuurlijk overleg worden voorgelegd. De regionale voorkeur zal worden vastgesteld door het bestuurlijk overleg en vervolgens worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Dit is een lange termijn studie.