In geval van gladheid rukken in de gemeente Valkenswaard 7 strooiwagens tegelijkertijd uit op vaste routes, namelijk 2 fietspadroutes, 2 routes met doorgaande wegen en grotere wijkontsluitingswegen en 3 routes met overige wijkontsluitingswegen en een aantal kleinere wegen in de woonwijken.

Bekijk routes & info over gladheidsbestrijding op valkenswaard.nl