Gebiedsimpuls: oog voor het mooie gebied

Naast verschillende verkeersmaatregelen in het gebied van de Grenscorridor N69, kennen we ook een zogenaamde Gebiedsimpuls. Met deze impuls verbeteren we de kwaliteit van water, natuur en landschap, recreatie en landbouw. Alle uit te voeren maatregelen zijn beschreven in het Integraal Gebiedsplan dat in november 2014 is vastgesteld. De provincie staat garant voor een bedrag van 12 miljoen euro. Ook de gemeenten in het gebied, het waterschap en andere partners dragen financieel bij.

Buitengebied met 5 beekdalgebieden

De Gebiedsimpuls geldt voor het buitengebied waarin de volgende beekdalgebieden zijn aangewezen:

 1. Dommeldal-Waalre
 2. Run-Grootgoor
 3. Keersop-Riethoven
 4. Keersop-Westerhoven
 5. Keersop-Bergeijk

  De gemeente Valkenswaard is verantwoordelijk voor een deelprogramma: Elshouters - 't Heike. In dit gebied wordt een deel van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangelegd, maar ook enkele maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van water natuur, landschap, recreatie en landbouw.

  Europese subsidie

  In genoemd landelijk gebied Grenscorridor N69 is ook aandacht voor het versterken van de lokale economie en leefbaarheid. Dit gebeurt met subsidie van de Europese Unie, genaamd 'Leader'. In de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) is beschreven wat de voorwaarden en prioriteiten voor dit gebied zijn. De Lokale Actie Groep (LAG) begeleidt partijen bij hun subsidieaanvraag richting de provincie en toetst de plannen aan de voorwaarden van het LOS. De actiegroep bestaat uit lokale vertegenwoordigers vanuit de sectoren landbouw, natuur, recreatie, landschap en water.