In Waalre op de Burgemeester Mollaan en de Heikantstraat staan sinds kort verkeerslichten aan die gedoseerd auto’s doorlaten. Afwisselend staat het verkeerslicht op rood en groen. Het doel van deze zogenoemde doseerlichten is om de verkeersstroom door het dorp te beperken. Zo wordt onnodige verkeersoverlast door auto’s in het dorp voorkomen.

De gemeente Waalre zorgt ervoor dat de doorstroming voor auto’s zo optimaal mogelijk blijft, zodat er geen groot oponthoud ontstaat bij het doseerlicht. Bestemmingsverkeer blijft welkom. Doorgaand verkeer kan sneller haar bestemming bereiken via de nieuwe N69 en de A2/A67. Met het doseerlicht blijft het dorp leefbaar en is het veiliger voor fietsers.

Tijd nemen voor optimale afstelling van verkeerslichten

De komende maand gebruikt de gemeente Waalre om de doseerlichten zo optimaal mogelijk af te stellen. Het kan daarom zijn dat de verkeerssituatie in de eerste weken nog niet ideaal is en de wachttijden onnodig lang lijken. De verkeerslichten worden telkens bijgesteld totdat de optimale verhouding tussen doorstroming en wachten is gevonden.