Het grote verkeersproject Valkenswaardse Poort (de toegang tot Valkenswaard vanaf de nieuwe N69 gezien) is na een uitgebreid participatieproces donderdagavond 16 mei door de gemeenteraad vastgesteld. “Daardoor kunnen we starten met de verdere uitvoeringsvoorbereiding voor het Floraplein en de Luikerweg tot aan de nieuwe N69. Ik ben er heel blij mee en dank alle inwoners, betrokkenen en belanghebbenden die hieraan hebben bijgedragen. Want er is keihard gewerkt”, aldus Bram Bots, wethouder Verkeer en Mobiliteit. 

Dit betekent een nieuwe inrichting voor deze oude provinciale weg die in 2021 is overgedragen aan de gemeente na de realisatie van de nieuwe N69. Het ontwerp draagt bij aan de leefbaarheid van Valkenswaard, de verkeersveiligheid voor alle wegdeelnemers en een betere doorstroming en bereikbaarheid. Bovendien is er een ontwerp voor vergroening! 

De realisatie start met het Floraplein vanaf maart 2025 aansluitend op de werkzaamheden van de Dommelseweg (reconstructie Dommelen-Zuid https://www.bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-dommelen-zuid). Tot en met 2026 duren de werkzaamheden waarbij gefaseerd richting de nieuwe N69 wordt gewerkt. Natuurlijk hebben we oog voor de bereikbaarheid van deze belangrijke verbinding gedurende het werk. 

Meer projectinfo