De werkzaamheden aan de Eindhovenseweg bestaan uit drie fasen. Per 1 mei is gestart met fase 3. Om het centrum straks niet nog een keer te moeten afsluiten voor de aanleg van een rotonde bij de Valkenierstraat- Eindhovenseweg, is in overleg met het centrummanagement en winkeliers besloten om deze meteen nu al aan te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de oorspronkelijk gecommuniceerde planning met als einddatum 28 juli.

 De status van de fasering 

Plattegrond van de fasering Eindhovenseweg/Valkenierstraat

Fase 1: Eindhovenseweg 56a - Oranje Nassaustraat

Fase 1 is bijna afgerond. Het straatwerk is aangebracht. Binnenkort zullen ook de lichtmasten, verkeersborden en overige meubilair worden aangebracht. 

Fase 2: Oranje Nassaustraat – Kruising Valkenierstraat

In fase 2 zijn alle ondergrondse werkzaamheden afgerond. Met het aanbrengen van het straatwerk is gestart. De werkzaamheden zijn volgens planning 26 mei afgerond.

Fase 3: Parallelweg aan Eindhovenseweg

Met fase 3 is per 1 mei gestart. De weg is afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden zijn volgens planning 16 juni afgerond. Met loopschotten zorgen we dat we panden bereikbaar blijven. Parkeren is tijdens deze periode niet mogelijk. 

Fase rotonde: kruising Eindhovenseweg – Valkenierstraat

Op de kruising van de Eindhovenseweg – Valkenierstraat wordt vanaf 22 mei gestart met de aanleg van een rotonde. Het opbreken van de kruising en het verleggen van de nutsvoorzieningen zijn als eerste aan de orde. De kruising is gedurende de werkzaamheden compleet afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Met loopschotten wordt ervoor gezorgd dat het werk te voet te passeren is. De werkzaamheden zijn volgens planning 28 juli afgerond. Er wordt ten behoeve van de bereikbaarheid van de panden aan de Parallelweg een tijdelijke bypass aangebracht.