Vanwege de regenwaterproblematiek zijn we met dit project recent gestart.

Dinsdag 7 juni vond een constructieve informatiebijeenkomst plaats met inwoners. Het gaat om de Eindhovenseweg tussen de Europalaan en Valkenierstraat. Binnenkort starten we met ontwerpateliers, waarin inwoners opgeroepen worden mee te denken. Regenwateroverlast is erg vervelend, al helemaal als dat in je woning is. Bijgaande documenten geven inzicht in de plannen. De Eindhovenseweg Noord zou toch al aangepast worden in het verlengde van het nieuwe centrum, maar wordt nu meteen aangepakt inclusief de regenwaterproblematiek.