Aanvullend op de aanleg van de weg – als onderdeel van de brede gebiedsopgave Grenscorridor N69 - nemen de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Deze moeten de doorstroming op de lokale wegen verbeteren en het sluipverkeer tegengaan. 

In woongebieden worden bijvoorbeeld verkeerslichten en kruisingen aangepast, maatregelen genomen om het vrachtverkeer te beheersen en stil asfalt aangelegd. Daarnaast zijn er maatregelen die het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen. Er moet een betere doorstroming op lokale wegen ontstaan. Minder vrachtwagens die door dorpen rijden die de dorpen niet als bestemming hebben. Ook willen we verbetering van de leefbaarheid in het gebied (meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast). Een goede bereikbaarheid heeft een positief effect op de lokale en regionale economie.

Bekijk alle maatregelen via GrenscorridorN69.nl