Omdat het voorstel om een bypass toe te voegen aan de rotonde Luikerweg - Zuidelijke Randweg onvoldoende uitzicht gaf op een robuuste oplossing, is er een alternatief schetsontwerp opgesteld.

Dit schetsontwerp is in februari 2021 besproken met de provincie om tot nadere afspraken te komen over de hoogte van de bijdrage volgens de Wegvakkentheorie. Zodra dat duidelijk is worden de schetsen uitgewerkt tot een voorontwerp.