Vanaf vrijdag 15 december is de Geenhovensedreef weer open voor doorgaand verkeer. Met name door de vele regenval heeft het helaas wat langer geduurd dan voorzien, vooral ten aanzien van het aanbrengen van bestratingen in fietspaden rondom de aangepaste kruisingen.

Ondanks de openstelling zullen er na de winter nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Deze bestaan o.a. uit het nabehandelen van betonnen verkeersgeleiders en het plaatsen van de definitieve lichtmasten op de kruisingen met de Past. Heerkensdreef en Kempischebaan. Bij de kruising met de Kempischebaan moeten ook nog enkele kabels en leidingen worden verlegd waardoor ter plaatse tijdelijk betonstraatstenen in de rijbaan zijn aangebracht. Voor alle werkzaamheden geldt dat deze kortdurend zijn en hinder voor het verkeer beperkt is.

Meer informatie

Met vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 040-2083444.