We merken dat, nu we corona grotendeels los kunnen laten, het weer flink drukker wordt op de weg. Zeker nu zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeenten Waalre en Valkenswaard op diverse plekken aan de weg werken. Dat is begrijpelijk en erg vervelend.

Hinder

Gemeente Waalre is bezig met de werkzaamheden aan de Heikantstraat. Dat is lastig voor inwoners van Valkenswaard. Verder is de Lissevenlaan al een tijd lang afgesloten ter voorkoming van sluipverkeer. Naar aanleiding van de afsluitingen is al eerder contact geweest tussen gemeenten Waalre en Valkenswaard. Helaas zijn er geen goede oplossingen/alternatieve routes voorhanden. De werkzaamheden in Waalre zijn achter elkaar gepland, anders zou het nog langer duren. Half november gaat de Traverse in Waalre weer open.

N69

Vanaf maandag 18 oktober gaat de nieuwe N69 open. Dat zou verlichting moeten geven in de verkeersdrukte. De gemeente Waalre gaat ook andere verkeersmaatregelen nemen volgens de afspraken die in de regio zijn gemaakt, in het zogenaamde Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Het gaat dan om het minder aantrekkelijk maken van de oude N69 voor doorgaand verkeer. 

Zowel de gemeente Valkenswaard als de gemeente Waalre maken zich zorgen over wat de verkeersmaatregelen betekenen voor de verkeersafwikkeling van de oude N69. Daarom wordt samen met Waalre, de provincie en Rijkswaterstaat een Mobiliteitsstudie verricht die duidelijk moet maken welke maatregelen er in Valkenswaard nodig zijn om de verkeersafwikkeling te verbeteren. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Krijgt de gemeente veel klachten van inwoners over de afsluitingen?
  Er komen al langere tijd klachten binnen over de wegafsluitingen. We merken dat steeds meer mensen fysiek op locatie gaan werken. De drukte op de weg en daarmee het aantal klachten neemt toe, zeker als het slecht weer is.
   
 • In hoeverre is er bij de maatregelen in Valkenswaard en omgeving rekening gehouden met de nieuwe N69? Met andere woorden: was het niet handiger geweest om bepaalde wegen pas af te sluiten als die weg open is?
  De Westerhovenseweg is op dit moment een belangrijke weg, die afgesloten is in Dommelen. Het is echter niet de bedoeling dat de Westerhovenseweg straks de belangrijkste route richting de nieuwe N69 wordt, omdat dit leidt tot verkeersoverlast in Dommelen. Inwoners hebben last van wegafsluitingen in Waalre en moeten wennen aan de nieuwe inrichting in het centrum. We hebben als gemeente wel degelijk contact met de gemeente Waalre. Maar helaas kwamen we tot de conclusie dat er echt geen oplossing voorhanden is. We zijn ons ervan bewust dat dit ongemak oplevert. Bij de Westerhovenseweg proberen we het werk zo spoedig mogelijk af te krijgen. Uiteindelijk wordt het straks rustiger binnen bebouwde kom. Ook alle gemeenten om ons heen zijn bezig het drukke verkeer in de dorpen te verminderen. Inwoners en andere weggebruikers zullen wel moeten wennen om nieuwe routes te nemen.
   
 • Neemt de verkeersdruk vanaf 18 oktober af, met de opening van de N69?  
  Met de openstelling van de nieuwe N69 komt er na heel veel jaren eindelijk een alternatief beschikbaar voor doorgaand verkeer. Dat is een enorme ingreep in de mobiliteit in de regio. De verwachting is wel dat mensen aan hun oude gewoontes hechten en de verleiding groot blijft om de oude N69/Eindhovenseweg te blijven nemen. Valkenswaards verkeer moet namelijk omrijden om gebruik te kunnen maken van de nieuwe N69. Uiteindelijk moet het nieuwe wegennetwerk resulteren in een gezondere leefomgeving in de kernen van met name Valkenswaard en Aalst Waalre. Een dergelijke ingreep in de mobiliteit zorgt helaas voor overlast. Wij doen wat we kunnen om dit zoveel mogelijk te beperken.
   
 • Kunnen de hulpdiensten wel snel ter plaatse zijn?
  De hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance worden vooraf altijd geïnformeerd over de werkzaamheden. In geval van nood mogen zij over de busbaan tussen Valkenswaard en Waalre. En vanaf 18 oktober komt de nieuwe N69 daarbij.

Meer informatie

Zie  voor meer info: www.waalre.nl