Na aanleg van de nieuwe weg aan de westkant van Dommelen, is het de bedoeling dat alleen bestemmingsverkeer nog door de kernen van Valkenswaard en Aalst (gemeente Waalre) rijdt. De kernen worden op die manier flink ontlast. Dan zit u niet te wachten op sluipverkeer dat juist de nieuwe weg mijdt. Om dit te voorkomen worden de wegen binnen en buiten de bebouwde kom anders ingericht.

Buiten de bebouwde kom

De wegen buiten de bebouwde kom, dus in het buitengebied, richten we allemaal in als 60 km-zone. Dit is een verkeersremmende maatregel die de wegen wat minder aantrekkelijk maakt als alternatieve doorgangsroute. De wegen krijgen daarnaast drempels en wegversmallingen. Met verkeersborden wordt de maximum snelheid aangegeven.

Veel wegen in het buitengebied van Valkenswaard hebben we al als 60 km-zone ingericht. Het overleg met belanghebbenden over de inrichting van de Peedijk en de Abdijweg en de werkzaamheden daarvoor zijn afgerond. De Bergeijksedijk en de Maastrichterweg hangen samen met de realisatie van de nieuwe N69.