De oude N69 tussen Valkenswaard en Aalst wordt na de overdracht heringericht als 60 km/h zone. Dat moet het verkeer stimuleren gebruik te maken van de Nieuwe Verbinding N69 en de A2.

Verder is een goede samenwerking met de gemeente Waalre van belang om de verkeersafwikkeling in beide gemeenten goed op elkaar af te stemmen. Daarvoor wordt door beide gemeenten een Mobiliteitsplan opgesteld. Ook de provincie is betrokken.

Gezamenlijk zal bekeken worden op welke wijze de N69 wordt ‘afgewaardeerd’ zoals dat heet. Hierbij is het van de belang dat het Valkenswaardse pendelverkeer goed afgewikkeld wordt.