Masterplan centrum

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft het Masterplan Centrum in januari 2014 vastgesteld. Het programma is erop gericht om het centrum van Valkenswaard te upgraden en aantrekkelijker te maken.

De belangrijkste doelen van het programma zijn:

  1. een kleiner en compacter winkelgebied
  2. aanpak van structurele leegstand
  3. meer functiemenging (winkels, horeca en wonen)
  4. meer groen
  5. meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  6. de auto is 'te gast'

Het programma richt zich op zowel de openbare ruimte in het centrum en gedeeltelijke fysieke herinrichting daarvan, als op de economische functie die vooral inzet op realisatie van een compacter centrum en winkelgebied.

Het Masterplan Centrum kent 23 deelprojecten verdeeld over 4 onderdelen:

  1. Herinrichting centrum
  2. Verkeer en parkeren
  3. Stimuleren economie
  4. Beeldkwaliteit

Planning Herinrichting Centrum

Fase Planning uitvoering
Hart van het centrum
1 Ontwerp Centrum:
- Voorlopig ontwerp
- Definitief ontwerp; combinatie van deelprojecten
Ontwerp 2017
2018
2 Lichtontwerp; definitief ontwerp voor de Markt en voorlopig ontwerp voor het centrum Ontwerp 2017
3 Herinrichting Eindhovenseweg (gedeelte Markt-Corridor) Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
2018
2019
2020/2021
4 Herinrichting Markt fase 3; rijbaan gedeelte Kerkweg t/m kruispunt Markt Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
2018
2019
2020/2021
5 Herinrichting Kleine Markt Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
2018
2019
2020/2021
6 Corridor; oost- en westzijde Realisatie 2017
7 Herinrichting Waalreseweg (gedeelte van Markt tot Dijkstraat) Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
2018
2019
2020/2021
8 Herinrichting Richterpad Realisatie 2017
9 Deken Mandersplein; onderzoek naar ontwikkelkansen en optimalisering van parkeerfunctie Onderzoek PM
10 Carillonplein; Onderzoek naar ontwikkelkansen omgeving (o.a. KPN-gebouw) Onderzoek PM
11 Kloosterplein; opknappen parkeerterrein in combinatie met nieuwbouw Kloosterpark fase 2 Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
2017
2018
2019
12 Carillonplein; opknappen parkeerterrein Realisatie 2017
13 Kerverijplein; opknappen parkeerterrein Realisatie 2017
Entrees
14 Entree Zuidzijde | Florapark; Voorlopig ontwerp in combinatie met projecten 15 en 16 VO
Ontwerp t/m voorbereiding
In de planning
15 Entree Zuidzijde | kruispunt Luikerweg-Dommelseweg (nulplusmaatregel); in combinatie met projecten 14 en 16 VO
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
In de planning
 
16 Entree Zuidzijde | Luikerweg, gedeelte tussen Kerkweg-kruispunt Dommelseweg; in combinatie met projecten 14 en 15 VO
Ontwerp t/m voorbereiding
In de planning
17 Entree Noordzijde | Eindhovenseweg, gedeelte Valkeniersstraat-Corridor VO
Ontwerp t/m voorbereiding
In de planning
18 Entree Oostzijde | Leenderweg-centrum VO
Ontwerp t/m voorbereiding
In de planning
 

Planning Verkeer en parkeren

Fase Planning uitvoering
1 Verkeerscirculatieplan centrum Beleid jan. 2017 gemeenteraad
2 Parkeerbeleid; uitvoeringsprogramma Uitvoering 2017

Planning Stimuleren Economie

Fase Planning uitvoering
1 Actieplan aanpak leegstand centrum en overall reductie aantal m2 detailhandel Beleid 2016/2017
2 Stimuleringsregeling transformatie locaties buiten kernwinkelgebied Beleid 2017/2020
3 Stimuleringsregeling verplaatsing detailhandel naar kernwinkelgebied Beleid 2016/2019

Planning Beeldkwaliteit

Fase Planning uitvoering
1 Straatmeubilair: uitwerken standaard voor centrum Beleid 2017
2 Beeldkwaliteitsplan en gevelverbeteringsfonds Beleid
Uitvoering
2017
2017/2020
3 Terrasbeleid Beleid 2017