Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bedrijf of beroep aan huis

Voor het uitoefenen van uw bedrijfsvoering is de juiste huisvesting van groot belang. Vooral starters en eenmansbedrijven hebben de wens om vanuit huis te gaan werken, maar dit is niet voor alle branches toegestaan.

In Valkenswaard wordt de uitoefening van zogenaamde vrije beroepen vanuit huis toegestaan, mits:

  • de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
  • de omgeving geen overlast ondervindt, bijvoorbeeld in de vorm van parkeer- of verkeershinder;
  • er geen detailhandel plaatsvindt;
  • er geen sprake is van milieuproblematiek (men heeft geen vergunning of melding nodig in het kader van de milieuwetgeving);
  • de beroepsbeoefenaar dezelfde is als de bewoner van het huis.

Bij aan-huis-verbonden beroepen gaat het om het beroepsmatig verlenen van diensten in een woning (met inbegrip van aanbouwen en bijgebouwen). Het zijn dan diensten op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, consumentverzorgend of hiermee gelijk te stellen gebied, waaronder ook begrepen kappers. De woning behoudt in overwegende mate de woonfunctie.

Wilt u een ander beroep of bedrijf aan huis starten, dan moet u een vrijstellingsverzoek (vrijstelling van een bestemmingsplan) richten aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. In elk geval zult u moeten voldoen aan de eisen die ook aan de vrije beroepen worden gesteld en die hierboven zijn opgesomd. Voordat u een vrijstellingsverzoek indient, is het aan te raden contact op te nemen met een medewerker van de gemeente. Zo kunt u zich wellicht tijd en legeskosten besparen.