Brouwerijdreef tussen Brouwerijplein-Goudenrijderhof 4 t/m 8 oktober dicht.

De aannemer Van Gelder, die door de gemeente is ingeschakeld, is al een tijdje aan het werk op de Westerhovenseweg. In de planning en de werkzaamheden is het nodige extra werk ontstaan. Zodanig dat is besloten dat de Brouwerijdreef tussen het Brouwerijplein en Goudenrijderhof van 4 tot en met 8 oktober dicht gaat. Onze excuses voor het ongemak.

Sanering en archeologische vondst

Op het Brouwerijplein is onlangs een archeologische vondst gedaan, waarvoor het nodige extra werk verricht moet worden. Daarnaast moet de bodem onder het Brouwerijplein gesaneerd worden. Daardoor loopt de planning uit. Als dit werk klaar is, kunnen de nutsbedrijven pas hun werk doen. De weg wordt vervolgens opnieuw opgebouwd. Ook wordt de rijstrook aangebracht om het verkeer naar de Brouwerijdreef te geleiden. Om dit alles te realiseren, met zo kort mogelijke overlast voor iedereen, is het dringend nodig het gedeelte vanaf het Brouwerijplein, over de Brouwerijdreef tot aan het Goudenrijdershof  van 4 tot en met 8 oktober af te sluiten voor alle verkeer. De omleidingsroute loopt via de Brouwerijdreef, Tienendreef. Het vrachtverkeer van de Brouwerij maakt ook gebruik van deze omleidingsroute. Daarna kan de aannemer weer door met het werk en starten met fase 2 van de herstructurering aan de Westerhovenseweg.

De fasering

  • Voortgang fase 1 werkzaamheden Westerhovenseweg
    De werkzaamheden die onder deze fase vallen, duren nog tot 22 oktober.
  • Fase 2: Brouwerijdreef - plaatsing verkeerslicht 11 oktober
    Om het vrachtverkeer van én naar de brouwerij via de Bergstraat goed te begeleiden, voert de aannemer de werkzaamheden aan de Brouwerijdreef in 2 gedeelten uit. Hiervoor wordt op de Bergstraat en nabij de ingang expeditie van de Brouwerij een verkeerslicht geplaatst. Het verkeer gaat dan om de beurt over 1 rijstrook langs de Brouwerij. Dit verkeerslicht zal vanaf maandag 11 oktober tot medio november blijven staan om het verkeer goed te begeleiden. Met de Brouwerij zijn afspraken gemaakt om hun vrachtverkeer, behalve 4-8 oktober, niet door de Brouwerijdreef te laten rijden.
    Bewoners van de Brouwerijdreef ontvangen apart een brief van de aannemer.

Belangrijk om te weten

  • Tijdelijke parkeervoorzieningen zijn aangebracht in de Crocuslaan. U kunt daar haaks parkeren op het gras. We merken dat veel mensen dit niet weten.
  • Bewoners van de Brouwerijdreef tussen de Moutlaan en het Gerstpad kunnen in deze periode lastig met de auto bij de woning komen. Aan deze mensen wordt gevraagd om het huisvuil aan te bieden in de buurt van het Gerstpad of de Moutlaan. De Moutlaan wordt aan één zijde afgesloten. Bewoners kunnen via de andere toerit in de Brouwerijdreef bij hun woning komen.

Denk aan elkaar!

Om de woningen bereikbaar te houden moeten inwoners door het werkgebied. Let u alsjeblieft op spelende kinderen, rij stapvoets en zachtjes over het puin. Veiligheid voor alles. Heb oog voor elkaar.

Vragen over het project?

Heeft u vragen over de werkzaamheden van dit project? Neem dan contact op met Margreet Tonen, omgevingsmanager Van Gelder, telefoonnummer 06-51578620, op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur bereikbaar. Of mailen naar: mtonen@vangelder.com.

Heeft u andere vragen, mail dan naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl. Ook voor het aanmelden van de Nieuwsbrief Dommelen-Zuid.