In de week van 8 mei plaatst de firma BAM, aannemer van Vattenfall, in totaal 31 elektrische laadpalen voor voertuigen in de gemeente Valkenswaard. Later dit jaar worden er sowieso nog eens 7 laadpalen geplaatst. Dat betekent dat het aantal laadpalen in Valkenswaard dit jaar ruim verdubbelt ten opzichte van 2022. Het aantal groeit van 35 naar 73.  

De gemeente is al een paar jaar bezig met het uitbreiden van het netwerk van openbare laadinfrastructuur. “Dit past binnen de visie op een gezonde duurzame leefomgeving voor onze inwoners”, aldus wethouder Bots, verkeer en mobiliteit. De gemeente probeert zo goed mogelijk te faciliteren in de huidige laadbehoefte en voorbereid te zijn op de toekomstige laadbehoefte. Daarbij worden twee sporen gevolgd: 
 

  • Paal volgt auto: De plaatsing van een openbaar laadpunt wordt in gang gezet zodra een inwoner van de gemeente daar om vraagt. Daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Zo moet de aanvrager een elektrische (of hybride) auto berijden en mag hij/zij niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid. Indien er op loopafstand van circa 300 meter al een laadpaal aanwezig is, wordt aan de hand van het gebruik bepaald of een extra laadpaal noodzakelijk is; 
  •  Proactieve uitrol: Om voorbereid te zijn op de toekomstige vraag naar openbare laadpalen, plaatst de gemeente ze al proactief. Aan de hand van diverse databronnen wordt onderzocht waar de komende tijd de laadvraag het grootst zal zijn. Die informatie bundelen we in een prognosekaart. Deze kaart dienst als basis voor de proactieve plaatsing. In de week van 8 mei gaat het om 28 van deze palen, waarvan 8 in Dommelen en 20 in Valkenswaard worden geplaatst.  

 
Via een aanbesteding vanuit de provincie plaatst Vattenfall de openbare laadpunten in Valkenswaard. Vorig jaar zijn de besluiten voor diverse proactieve laadpalen al genomen. Dit kalenderjaar zijn nieuwe besluiten genomen naar aanleiding van aanvragen van inwoners.  

Onderstaande grafiek geeft de groei van de afgelopen jaren weer: 

Meer informatie over elektrische laadpalen in onze gemeente?

Kijk op de pagina elektrische-voertuigen-en-laadpalen(externe link). Daar ziet u exact waar alle palen staan en leest u hoe een laadpaal is aan te vragen.