Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en staat daarom aan het hoofd van de gemeente.

De raad van de gemeente Valkenswaard heeft 23 leden. Deze leden zijn allemaal lid van een politieke partij (landelijk of lokaal). De raadsleden van eenzelfde partij, vormen een fractie, en kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze is de leider en de voornaamste woordvoerder van zijn of haar fractie. De gemeenteraad kent op dit moment 8 fracties.

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke regels vast waaraan alle burgers zich hebben te houden (verordeningen) en maakt uit aan welke zaken geld wordt besteed (begroting en budgetrecht). Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad daartoe heeft besloten.

Samenstelling gemeenteraad inclusief nevenfuncties