Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Raadsvergaderingen

Globaal ziet de opzet van de raadsvergaderingen er als volgt uit:

  • opening en vaststelling agenda;
  • vragenhalfuurtje: raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders;
  • bespreken van de op verzoek van de raadsleden geagendeerde ingekomen stukken;
  • debat per agendapunt tussen de leden (van de fracties), waarbij het college van burgemeester en wethouders ook kan reageren;
  • na het debat wordt per agendapunt direct een besluit genomen;
  • de raad kan een besluit een voorgesteld besluit aanpassen door middel aan een amendement;
  • de raad kan door middel van een motie zich uitspreken over de bijvoorbeeld de interpretatie van een besluit of over nadere wensen ten aanzien van de uitvoering ervan. Ook kan de raad per motie uitspraken doen over de onderwerpen die niet geagendeerd zijn (zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag).

Raadsvergadering