Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Handhaving

Het gemeentelijk beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is vastgelegd in het Uitvoerings- en handhavingsbeleid 2019-2022 dat samen met de A2-gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende is opgesteld. 

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma (webpagina nota's en notities > onder kopje 'vergunning, toezicht en handhaving) vastgesteld door het college.

Specifieke beleidsregels voor toezicht en handhaving in de horeca staan in het Horecastappenplan (webpagina nota's en notities > onder kopje 'vergunning, toezicht en handhaving).

Van uitgevoerde toezichts- en handhavingsactiviteiten wordt jaarlijks een handhavingsjaarverslag opgesteld.