Voortgangsberichten aan de raad

Tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase ontvangt de gemeenteraad van Valkenswaard regelmatig een voortgangsrapportages van alle projecten. Deze voortgangsrapportages kunt u hieronder bekijken: