Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid

Werken aan een leefbaar en bereikbaar Dommelen-Zuid

Eind 2019 is de aannemer gestart met het aanleggen van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd. De aanleg van deze weg zal gevolgen hebben voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen. Een adviesgroep bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard hebben samen met de gemeente en Provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Zij hebben onderzocht welke wegen in Dommelen extra aandacht behoeven; Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad. U kunt het adviesrapport terug lezen onderaan deze pagina. Tevens is het adviesrapport verder uitgewerkt met bewoners en verkeerskundige in werkgroepen per straat. 

Verkeersmaatregelen

De ontwerpen voor de verkeersmaatregelen in Dommelen Zuid en de Dommelseweg in Valkenswaard zijn positief ontvangen door het college van Burgemeester en Wethouders.

Via een nieuwsbrief en e-mailupdates informeren wij alle bewoners van Dommelen en van de Dommelseweg in Valkenswaard over de ontwikkelingen.

De ontwerpen kunt u bekijken via de PDF bestanden onderaan deze pagina bij 'te downloaden bestanden'. 

Planning

De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg en stukje Brouwerijdreef zijn gestart op 30 augustus 2021 en zijn klaar rond half december 2021. De werkzaamheden gaan gefaseerd gebeuren. Per straat is er een aanbesteding. De eerste aannemer Van Gelder heeft samen met de gemeente bekeken hoe de Westerhovenseweg/Brouwerijdreef zo snel en slim mogelijk uitgevoerd kunnen worden, zodat inwoners het minste overlast hebben.  

Bij vragen over Westerhovenseweg/Brouwerijdreef kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Van Gelder: Margreet Tonen, telefoon: 06-51578620 of e-mail mtonen@vangelder.com tussen 07.00 en 16.00 uur. Bij vakantie of ziekte kunt u terecht bij collega William Verbij, 06-53160384 of e-mail wverbij@vangelder.com . Mocht u aan de gemeente vragen hebben, bel ons dan op (040) 2083444 en vraag naar projectmanager de heer E. Meuwissen. Of mail naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.

De planning van de uitvoering van de overige straten Dommelen zuid en de Dommelseweg ziet er als volgt uit:

  • Brouwerijdreef 1e en 2e kwartaal 2022
  • Bergstraat 3e en 4e kwartaal 2022
  • Norbertusdreef en Venbergseweg 1e en 2e  kwartaal 2023
  • Dommelseweg 3e en 4e kwartaal 2023

Per deelfase is er een aanbesteding. Daarna wordt bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Ga naar het meest recente nieuws
Alle actuele verkeersmaatregelen Valkenswaard

Meer weten?

Via de site dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u meer terug vinden over de totstandkoming van de ontwerpen. Mocht u toch graag iemand persoonlijk spreken, stuur dan een mailtje naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl, of bel met 040-2083599.

Meer weten over de ontwikkelingen van de nieuwe N69? Kijk op www.grenscorridorn69.nl. Meer weten over bereikbaarheidsprojecten van de gemeente Valkenswaard? Kijk dan op www.bereikbaarvalkenswaard.nl

Totstandkoming van de ontwerpen

In oktober hebben tijdens een bewonersavond diverse bewoners zich aangemeld om deel te nemen aan werkgroepen voor de betreffende straten in Dommelen. Samen is gekeken naar de verkeerssituatie, veiligheid, bereikbaarheid en wensen voor de toekomst in hun eigen straat. In 3 fysieke bijeenkomsten zijn ontwerpen gemaakt. Omdat fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet meer mogelijk waren, zijn we via de website dommelenzuid-inbeeld.nl verder gaan werken om de ontwerpen te verbeteren. Bewoners konden vragen en mogelijkheden aangeven, welke ook beantwoord werden via dezelfde website. Ook een klankbordgroep bestaande uit; Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, busmaatschappij, gehandicaptenplatform, Dommelsch Brouwerij en een afvaardiging van WeDommelen zijn nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de ontwerpen. Middels het digitale platform hebben ook zij naar alle ontwerpen gekeken. Alle vragen en opmerkingen die gesteld zijn, zijn voor iedereen terug te lezen.

Omdat het vanwege Covid-19 niet mogelijk was een grote bewonersbijeenkomst te organiseren, zijn alle ontwerpen middels de website dommelenzuid-inbeeld gepresenteerd. Voor bewoners welke geen gebruik konden maken van een computer is een kleine inloopbijeenkomst georganiseerd. 26 inwoners hebben een zienswijze ingediend. Deze zijn nauwkeurig bekeken en een aantal hebben tot wijzigingen in de ontwerptekeningen geleidt. Vervolgens zijn de ontwerpen aangeboden aan het college van B&W, welke positief gereageerd hebben op de plannen.

De binnengekomen zienswijzen zijn terug te lezen bij de Inspraaknota Dommelen Zuid, te vinden bij 'te downloaden'.

Te downloaden: