Projecten die worden voorbereid

60 km-zone N69 Noord

Een deel van de N69 wordt 60 km-zone

pagina 60 km zone

Nieuwe weg (N69)

Een nieuwe verbindingsweg moet het verkeer om Valkenswaard en Aalst leiden naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2.

pagina Nieuwe weg

Dynamisch verkeersmanagement

Koppeling van verkeersregelinstallaties moet leiden tot een 'groene golf'.

pagina dynamisch verkeersmanagement

Gebiedsimpuls

Met de Gebiedsimpuls wil de gemeente de kwaliteit van water, natuur en landschap, recreatie en landbouw verbeteren.

pagina Gebiedsimpuls

Herinrichting N69 Zuid

De Luikerweg moet beter aansluiten op de Westparallel, qua inrichting en uitstraling.

pagina Herinrichting