Over bereikbaar Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard voert de komende jaren meer dan 25 projecten uit die bijdragen aan een bereikbaar verkeersveilig en aantrekkelijk Valkenswaard. Deze projecten zijn beschreven in het Programmaplan N69.

De N69 - een doorgangsroute

De drukke weg dwars door het centrum, de provinciale weg N69, is een doorgangsroute die de Brainportregio bij Eindhoven verbindt met België. Deze is van groot belang voor de economie van Valkenswaard. Maar er is ook een keerzijde. Sinds de jaren zestig nam het (vracht)verkeer flink toe en is er sprake van een verminderde luchtkwaliteit en filevorming.

Inwoners en bezoekers vragen terecht om een oplossing voor de huidige verkeerssituatie. De bereikbaarheid van Valkenswaard heeft hoge prioriteit en een totaalaanpak is nodig. De gemeente werkt daarom samen met de provincie Noord-Brabant en diverse andere partijen.

Veranderingen

De gemeente Valkenswaard, provincie Noord-Brabant en diverse andere partijen hebben afspraken gemaakt over de N69. Deze liggen vast in het document 'Gebiedsakkoord Grenscorridor N69'; de N69 wordt autoluw en er wordt een nieuwe weg gebouwd. Deze komt ten westen van Dommelen te liggen. De nieuwe weg verbindt de A67 bij Veldhoven met de N69 ten zuiden van Valkenswaard.

'Nulplus' maatregelen

Voor de zogeheten 'nulplus' maatregelen uit het eerder genoemde Gebiedsakkoord is de gemeente aan zet. De maatregelen maken straks sluiproutes minder aantrekkelijk en kruispunten verkeersveiliger. Daarnaast worden alternatieven zoals de fiets en de bus, juist wel aantrekkelijk gemaakt.

Gebiedsimpuls

Bovenop de verkeersplannen is ook oog voor het mooie gebied. De gemeente voert samen met de andere partners diverse projecten uit. De projecten zorgen voor meer kwaliteit en samenhang op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en landbouw.