Mobiliteitsplan 2021

Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan 2014 heeft de gemeenteraad bepaald dat het plan periodiek wordt geactualiseerd. De actualisatie richt zich op het anticiperen op de laatste ontwikkelingen in de regio – en in het bijzonder de Nieuwe Verbinding – en richt zich bovendien op de geïntensiveerde regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit en de regionale oriëntatie van de provincie in het verlenen van financiële bijdragen. Inmiddels is men vooruitlopend al gestart met de actualisatie van het verkeersmodel.  De eerste overleggen van de werkgroep Mobiliteitsplan 2021 hebben plaatsgevonden. Het mobiliteitsplan zal worden gekoppeld aan project 23 HOV en Parkeren Valkenswaard-Zuid. Een concept plan van aanpak is reeds als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel Parkeren Valkenswaard-Zuid. De werkgroep zal de komende tijd het plan van aanpak verder uitwerken.

Oude mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als kracht 2014'