Meer weten

Tijdens het uitwerken en uitvoeren van de projecten zoeken we nadrukkelijk de dialoog op, met onze partners, onze inwoners en onze bedrijven. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten voor omwonenden, door overleg met klankbordgroepen en via social media. Want samen met u maken we de gemeente Valkenswaard bereikbaar, zorgen we voor een aantrekkelijk centrum en een veilige en schone leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers.

Contact

Voor vragen over de projecten van Bereikbaar Valkenswaard kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag per e-mail sturen aan gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. de heer T. Vermue. Of u belt tijdens kantooruren met (040) 208 34 44.

Idee voor een Bereikbaar Valkenswaard

Er ligt een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. De komende jaren wordt hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Heeft u een goed idee dat u met ons wilt delen? Vult u dan het formulier in.

E-participatie provincie Noord-Brabant

Heeft u een vraag voor de provincie Noord-Brabant, bijvoorbeeld over de Westparallel? Stel hem via de website van de provincie. Hier ziet u ook welke vragen anderen stelden.