Inrichting verblijfsgebied binnen de bebouwde kom

Met grote snelheid rijdend verkeer door woonwijken en ook sluipverkeer zijn voor velen een doorn in het oog. De meeste wijken van Valkenswaard hebben we daarom ingericht als 30 km-zone. Dit doen we volgens de principes van Duurzaam Veilig.

't Gegraaf en Kreijenbeek

De wijk ‘t Gegraaf is in de periode 2015 - 2017 als 30 km-zone ingericht in combinatie met werkzaamheden zoals onderhoud aan de riolering of het wegdek.

De wijk die nog niet als 30 km-zone is ingericht is Kreijenbeek. In deze wijk worden de werkzaamheden uitgevoerd in combinatie met de afkoppeling van hemelwaterafvoeren. De uitvoering is in 2018 gestart. Ook enkele wegen die toegang geven tot de woonerven tussen de Europalaan en de Eindhovenseweg zijn nog niet als 30 km-zone ingericht. Deze worden ook uitgevoerd in 2018 in combinatie met het project Karel Mollenstraat-noord.

30 km zone

De maatregel is bedoeld om het te hard rijden tegen te gaan. Straks hebben alle wijken de status van een 30-km zone. Valkenswaard neemt maatregelen als deze om het dorp autoluw en duurzaam veilig te maken. Dit is van belang voor de gezondheid en (verkeers)veiligheid van de inwoners. De afspraak met de provincie Noord-Brabant is dat de dorpen de maatregelen hebben doorgevoerd, voordat de Westparallel er ligt. Deze nieuwe provinciale weg, leidt straks het verkeer om de kernen heen. Hierdoor zal er dus voornamelijk nog bestemmingsverkeer door onze straten rijden. 

Voorbeeld kruispuntplateau