Dommelen-Zuid

Werken aan een leefbaar en bereikbaar Dommelen-Zuid

Eind 2019 is de aannemer gestart met het aanleggen van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd. De aanleg van deze weg zal gevolgen hebben voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen. Een adviesgroep bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard hebben samen met de gemeente en Provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Zij hebben onderzocht welke wegen in Dommelen extra aandacht behoeven; Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad. U kunt het adviesrapport terug lezen onderaan deze pagina. Tevens is het adviesrapport verder uitgewerkt met bewoners en verkeerskundige in werkgroepen per straat. 

Voortgang werksessies met bewoners

De gemeente streeft ernaar om de hinder na openstelling van de Westparallel zo beperkt mogelijk te houden. Sinds de inloopavond op 1 oktober 2019 zijn de werkgroepen ieder 3 keer bijeen gekomen. Tevens zijn er ook 3 avonden met een klankbordgroep gehouden. Tijdens het proces is gebleken dat een extra sessie nodig was, welke gepland stond in de eerste helft van april. Door de uitbraak van het covid-19 virus zijn deze fysieke sessies helaas niet doorgegaan. De werkgroepen zijn na publicatie van de ontwerpen afgerond.

Hoe gaat het nu verder?

Samen met Witteveen + Bos zijn de ontwerpen gedigitaliseerd. Eind juni is de website opengesteld en is deze voor iedereen toegankelijk om de ontwerpen te bekijken. Hiermee is een inspraaktermijn van 6 weken gestart, welke eind juli verstreken is. Het was mogelijk om vragen en opmerkingen te plaatsen en inzicht te krijgen over opmerkingen van andere. Om de ontwerpen zo duidelijk mogelijk toe te lichten zijn er sfeerimpressies toegevoegd. De ontwerpen zijn in te zien via de website: dommelenzuid-inbeeld.nl

Het college zal begin oktober een besluit nemen over de ontwerpen in Dommelen Zuid.

Mocht u niet in het bezit zijn van een computer om de ontwerpen te bekijken, dan verwijzen wij u naar de openbare computers in de hal van het gemeentehuis. Houdt u rekening met gewijzigde openingstijden in verband met het covid-19 virus.

Planning

Op de site valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl kunt u alle informatie over de werkzaamheden vinden.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken over de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen-Zuid, dan kunt u dit via een mail sturen naar: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.