Dommelen-Zuid

Werken aan een leefbaar en bereikbaar Dommelen-Zuid

Eind 2019 start de aannemer met het aanleggen van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd. De aanleg van deze weg zal gevolgen hebben voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen.

Een adviesgroep bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard hebben samen met de gemeente en Provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Zij hebben onderzocht welke wegen in Dommelen extra aandacht behoeven; Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad. U kunt hier het adviesrapport terug lezen.

Om het advies verder uit te werken betrekken we graag de naaste bewoners. Er worden werkgroepen georganiseerd waarin we samen met bewoners en verkeerskundige naar de straten kijken. Iedere straat krijgt een eigen werkgroep. U kunt hierbij denken aan vragen als: zijn er voldoende veilige oversteekplaatsen, wordt er vaak te hard gereden, komt er veel (vracht)verkeer door uw straat. Samen zoeken we naar een totaal ontwerp om de straat leefbaar te houden. Op 1 oktober heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd om u nader te informeren over de werkgroepen. Inmiddels is het inschrijftermijn voor de werkgroepen gesloten.

Ook u kunt meedenken

Heeft u een idee, zorg of opmerking over de straten in Dommelen-Zuid, dan kunt u ook helpen met de tot stand komen van de ontwerpen. Via de website dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u uw input aan ons doorgeven. Alle binnengekomen berichten worden toegevoegd aan de opmerkingen van de werkgroepen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Dommelen-Zuid. Wij hopen dat u ook mee doet.

Planning

Op de site valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl kunt u alle informatie over de werkzaamheden vinden.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken over de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen-Zuid, dan kunt u dit via een mail sturen naar: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.