Dommelen-Zuid

Werken aan een leefbaar en bereikbaar Dommelen-Zuid

Eind 2019 start de aannemer met het aanleggen van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd. De aanleg van deze weg zal gevolgen hebben voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen.

Een adviesgroep bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard hebben samen met de gemeente en Provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Zij hebben onderzocht welke wegen in Dommelen extra aandacht behoeven; Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad. U kunt hier het adviesrapport terug lezen.

Om het advies verder uit te werken betrekken we graag de naaste bewoners. Er worden werkgroepen georganiseerd waarin we samen met bewoners en verkeerskundige naar de straten kijken. Iedere straat krijgt een eigen werkgroep. U kunt hierbij denken aan vragen als: zijn er voldoende veilige oversteekplaatsen, wordt er vaak te hard gereden, komt er veel (vracht)verkeer door uw straat. Samen zoeken we naar een totaal ontwerp om de straat leefbaar te houden. Op 1 oktober heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd om u nader te informeren over de werkgroepen. Inmiddels is de inschrijftermijn voor de werkgroepen gesloten.

Neemt u niet deel aan een werkgroep maar wilt u toch uw idee├źn of zorgen delen, dan kan dat via onderstaande website.

Planning

Op de site valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl kunt u alle informatie over de werkzaamheden vinden.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken over de leefbaarheid en bereikbaarheid in Dommelen-Zuid, dan kunt u dit via een mail sturen naar: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.

Te downloaden: