Afgeronde projecten

Kruispunt Zuidelijke Randweg/Molenstraat

Het project reconstructie kruispunt Zuidelijke Randweg/ Molenstraat is uitgevoerd.

naar pagina

Fietspad Oude Spoorbaan

Het fietspad over het Oude Spoorbaan-tracé is in ere hersteld.

pagina Fietspad Oude Spoorbaan

Herinrichting Europalaan

De gereconstrueerde Europalaan wordt onderdeel van de lokale ring rond een autoluw centrum.

pagina Herinrichting Europalaan

John F. Kennedylaan - Leenderweg

De reconstructie Leenderweg, inclusief de kruising met de John F. Kenneylaan is een feit.

pagina John F. Kennedylaan

Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als kracht 2014'

Het gemeentelijk beleidsplan tot 2025 en een meerjarig proejctenoverzicht

pagina Mobiliteitsplan

Parkeerbeleid Valkenswaard

In 2015 is het parkeerbeleid herzien en de raad heeft de 'Visie op parkeren' vastgesteld.

pagina Parkeerbeleid